Mijn favorieten

NWWI taxatie

Wat is het NWWI?
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en zo objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Valideren
Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Ook de taxateurs van Kerkhoffs Makelaardij zijn aangesloten bij het NWWI.

Hoe werkt het?
Na acceptatie van de opdracht maakt onze taxateur het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Hij onderbouwt volgens strenge richtlijnen zijn waardeoordeel en zo wordt voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via de e-mail of indien gewenst ondertekend per post.

NWWI taxatierapport aanvragen?
Onderstaand kunt u een NWWI taxatie aanvragen: